Your browser does not support JavaScript!
國立清華大學 藝術學院
~ ~ 歡迎來到國立清華大學藝術學院College of Arts, National Tsing Hua University ~ ~
分類清單
「詩詞風華話客家」演出節目表

2013「詩詞風華話客家」演出節目表

 

 

一、農村即景客家情                             全體團員

 

 舞蹈                1.農家樂

 

二、天涯遊子思鄉情                             全體團員

 

    齊唱                2.掌牛郎

 

    歌舞                3.火黏蟲

 

    齊唱                4.回鄉偶書

 

    歌舞                5.大埔調

 

三、柔情似水客家妹                              全體團員

 

 歌舞                6.採茶

 

四、慈恩難忘頌親情                              全體團員

 

    合唱                7.一領膨線衫

 

    齊唱                8.世代高唱好山歌

 

五、中秋佳節倍思親                              全體團員

 

    歌舞                9.八月十五

 

    齊唱               10 .客家進行曲

 

六、日盼夜望思鄉情                              全體團員

 

    歌舞               11.長相思

 

    合唱               12.思鄉

 

    歌舞               13.涼州詞

 

七、盼你想妳來團圓                               全體團員

 

    合唱               14.盼望親人來團圓

 

八、軟硬軟硬竹擔竿                               全體男團圓

 

    齊唱               15.一支擔竿

 

九、孔雀開屏喜洋洋                               全體團員

 

    舞蹈               16.姑嫂看燈

 

    獨唱               17.賣酒

 

    唸搖               18.一粒石頭丟過河

 

    歌舞               19.思戀歌

 

    歌舞               20.開金扇