Your browser does not support JavaScript!
國立清華大學 藝術學院
~ ~ 歡迎來到國立清華大學藝術學院College of Arts, National Tsing Hua University ~ ~
分類清單
湯華英客家作品音樂會

image

 

湯華英客家作品音樂會

 

Tang Hua-Ying’s Hakka Concert

 

 

 

 

演出團體:桃園愛樂合唱團  團長:湯華英

 

男高音:劉裔興連監民

 

女高音:呂麗娟

 

  奏:劉辰瑋

 

音樂會時間:20130522 () 19:30

 

音樂會地點:國立新竹教育大學 講堂甲

 

 

 

樂曲解說 [ 2013-05-14 ]
 
作曲家介紹 [ 2013-05-14 ]